sábado. 04.02.2023

www.pulsosolidario.org  é unha web que nace en colaboración entre o concello de Mos e a asociación de empresarios AEMOS. A iniciativa conxunta está "pensada e estudada para vertebrar as redes solidarias que xestionan ambas as entidades, fusionando ambas nunha soa máis forte e enriquecedora, logrando así a eficiencia e axilidade no servizo e que este chegue ao maior número de beneficiarios", segundo un comunicado municipal.

La web permitirá “recoller, clasificar e presentar cada ofrecemento ou inquietude manifesta, tratando de motivar unha resposta adecuada de forma áxil e dinámica, o que nos axudará a soportar unha situación excepcional que require, máis que nunca, a unión e predisposición de todos, sendo toda axuda brindada desde os diferentes colectivos, parte activa na solución ao problema. Búscanse empresas con alto grao de implicación e compromiso social. Organizacións dispostas a exercer un papel activo nesta crise sanitaria, social e económica”, din nun comunicado desde o Concello mosense.

                “Por

todo iso, desde estas entidades estimularase a participación e o crecemento

desta rede colaborativa, divulgarase o ofrecemento ou a necesidade requirida e

efectuarase o recoñecemento público dos colaboradores dentro da comunidade

participativa. Un instrumento formal, dinámico e proactivo para canaliza a

Responsabilidade Social Empresarial, a solidariedade e axuda ofertada a través

deste novo espazo “, engaden.

AEMOS y Concello de Mos crean unha web para "vertebrar as redes solidarias"