viernes. 08.12.2023

Esta

mañán Protección Civil do Concello do Porriño e o concelleiro de Servizos

Sociais, David Alonso iniciaron a entrega de lotes de alimentos non

perecedoiros ás 40 familias que segundo a valoración dos técnicos municipais

están nunha situación de maior necesidade. O departamento de Servizos Sociais

do Concello ten referenciadas a 150 familias que están en situación de

exclusión social que son recepetoras das axudas alimentarias que se canalizan a

través de “SOS Porriño”.

Os

lotes de productos continuarán distribuindose esta tarde coa colaboración da

flota de repartidores da firma “Kebel Logistics” que ofreceu a súa contribución

de xeito desinteresado.  

“Kebel

Logistics”, é unha firma asentada en Barcelona que dispon en Porriño dun parque

móbil de 50 furgonetas que traballan habitualmente no reparto a domicilio de

pedidos de “Amazon”.

40 familias do Porriño reciben lotes de alimentos non perecedoiros