viernes. 08.12.2023

A área de publicacións e exposicións do Consorcio

de Santiago, baixo a responsabilidade de Juan Conde, é un dos ámbitos

recoñecidos polos cidadáns a tenor das estatísticas. Ao redor de 20.000 visitas

anuais rexistra a Casa do Cabido, mentres que ás presentacións periódicas dos

seus libros asisten unhas duascentas persoas. “É moito máis estresante o traballo

das exposicións que as publicacións. Pouca xente sabe o que hai por detrás, non

se reduce a colgar fotografías ou cadros no mellor dos casos; hai un traballo

de planificación moi exhaustivo, meticuloso, de moitos meses, que non se ve,

pero se falla, nótase”, segundo sinala Conde.

Fotografía, pintura, debuxo, escultura,

bibliografía, postais, xoias, moda, ourivaría, arquitectura efémera,

instrumentos musicais, figuras e obxectos de todo tipo constitúen a

multiplicidade de soportes, formatos e técnicas artísticas que se puideron

contemplar nos últimos oito anos na Casa do Cabido e o Museo das Peregrinacións

e de Santiago.

Cara ao ano 2012 empezou a entidade a organizar e

promover exposicións, primeiro no Museo e logo no Cabido. “Aquela época foi de

tolos pero moi gratificante; practicamente vivía entre o Museo e a Casa do

Cabido. Tiñamos unha exposición permanente no antigo Banco de España que

ocupaba tres plantas e, a maiores, tres salas para exposicións temporais e a

Casa do Cabido. Unha tolemia”, advirte o seu responsable.

A día de hoxe, máis de corenta mostras organizou ou

promoveu o Consorcio, case todas relacionadas coa cidade e a súa historia.

Desde aquela “magnífica -destaca- sobre Santiago e a catedral no s. XIII” Compostela

dicitur, ata a colectiva que hoxe permanece temporalmente pechada sobre a

idea das identidades de xénero. Nestes últimos anos tamén se celebraron

exposicións alusivas a diversos aniversarios convertidos en efemérides: os 170

anos da Banda Municipal, os 125 da Escola Mestre Mateo ou os 25 e 20 da Real

Filharmonía de Galicia e os 25 do propio Consorcio. Todas as mostras teñen a

súa reseña correspondente na web.

“É moito máis estresante o traballo das exposicións que as publicacións", afirma Juan...