domingo. 02.04.2023

O número de galegos do exterior sitúase en 527.449

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vén de facer públicos os datos do Padrón de Españoles Residentes no Estranxeiro (PERE), a 1 de xaneiro de 2023, que constata un cambio na tendencia do continuo incremento da poboación galega incscrita no PERE, que diminúe en 1.589 persoas con respecto ao ano anterior. En relación co resto de España, o peso dos inscritos por Galicia segue a disminuir, pasando do 24 % en 2009 ao 18,9 % en 2023.
A través del programa, virtual y gratuito, se ofrecerán a las personas interesadas retos diarios de 15 minutos para mejorar la selección en procesos de empleo, redactar los currículos o enfrentar las entrevistas con seguridad.
A través del programa, virtual y gratuito, se ofrecerán a las personas interesadas retos diarios de 15 minutos para mejorar la selección en procesos de empleo, redactar los currículos o enfrentar las entrevistas con seguridad.

As medidas de fomento do retorno da Xunta de Galicia contribúen a reverter a tendencia ascendente do número de galegos do exterior, que se sitúa así nos 527.449 fronte aos 529.038 do ano anterior.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vén de facer públicos os datos do Padrón de Españoles Residentes no Estranxeiro (PERE), a 1 de xaneiro de 2023, que constata un cambio na tendencia do continuo incremento da poboación galega incscrita no PERE, que diminúe en 1.589 persoas con respecto ao ano anterior. En relación co resto de España, o peso dos inscritos por Galicia segue a disminuir, pasando do 24 % en 2009 ao 18,9 % en 2023.

Ademais, os datos do 1 de xaneiro de 2023 evidencian que o número de galegos do exterior nados en Galicia continúa a descender, consolidando así a tendencia iniciada hai xa oito anos.

Deste xeito, o número de emigrantes (galegos nados en Galicia residentes no exterior) pasa dos 136.962 que había inscritos en 2022 aos 131.446 que hai actualmente, baixando en 5.516, producíndose, á vez, un cambio de tendencia na poboación galega que reside no exterior que baixa dos 529.038, aos 527.449.

Os datos aportados polo PERE destacan que Arxentina segue a selo país con maior número de galegos residentes, 189.499, seguida por Brasil (50.333) e por Cuba (46.968). O cuarto país do mundo en número de galegos, e primeiro de Europa é Suíza con 41.121. Francia, Alemaña e Reino Unido completan a lista de países con maior colectividade galega no continente europeo.

Segundo o lugar de nacemento, aumentou a porcentaxe de nacidos no estranxeiro nas novas inscricións recollidas en 2023, situándose no 86,4 %, sendo Arxentina e Cuba os países co maior número de novas inscricións. O 24,9 % dos galegos residentes no exterior naceron en Galicia (fronte ao 42,44 % de 2009), mentres o 73,6 % naceron xa no estranxeiro.

O número de galegos do exterior sitúase en 527.449
Comentarios