lunes. 20.05.2024

Educación adultos

Galicia
Para impulsar o acceso desde o rural e a conciliación coa vida laboral e familiar

Educación de adultos, nova lei

A futura lei ten como obxectivo último atender particularmente os grupos sociais máis desfavorecidos, con baixa cualificación profesional ou en risco de exclusión social. Así mesmo, e para atender as…