viernes. 07.10.2022

O

Concello de O Porriño habilitou unha partida de 20.000 euros mediante crédito

extraordinario para atender ás familias máis desfavorecidas e persoas con

dificultades económicas para que poidan abastecerse de alimentos frescos e

productos básicos de primeira necesidade. Tratase de unha acción extra motivada

polo actual estado de alarma pola pandemia do coronavirus e que complementa á

axuda periódica que distribue o Banco de Alimentos “SOS Porriño”.

Coa

achega deses 20.000 euros estableceuse un contrato co Supermercado Froiz da rúa

Ramón Gónzalez para que as persoas e familias más desfavorecidas poidan aprovisionarse

de productos de primeira necesidade. As súas compras se van descontando desa

cantidade de 20.000 €. 

Cada

familia ou persoa interesada en acollerse a esta axuda extraordinaria deberá realizar

a súa solicitude ao departamento de Servizos Sociais do Concello a través do

número electrónico 986 33 50 00 (extensión 6).

Os

técnicos de Servizos Sociais valoran cada caso en función de que se trate dun

solicitante individual ou familiar, número de membros, se hai menores, parados

de longa duración ou persoas dependentes. En función de distintos báremos

asignaselles unha coantía semanal por cuio importe poderán realizar a súa

compra. Tamén están tipificados os productos e alimentos que poderán adquirir.

Para

realizar esa compra indicaselles que deberán acudir individualmente ou unha

persoa por familia, preferentemente en horario de tarde, para evitar

aglomeracións.

A

duración desta achega está prevista para mes e medio “sen descartar que teñamos

necesidade dunha ampliación pola duración das actuáis medidas de confinamento e

restricción da movilidade”, indicou David Alonso, concelleiro responsable de

Servizos Sociais.    

O Porriño destina 20 mil euros ás familias máis desfavorecidas