lunes 16/5/22

Obesidade

Estilo de Vida
Un total de 40 accións co horizonte de reducir o sobrepeso na comunidade un 15% no 2030

Plan de obesidade zero en Galicia

 É necesario adoptar medidas posto que máis da metade da poboación galega ten exceso de peso e máis do 16% sofre obsesidade, Feijóo explicou que no desenvolvemento deste plan se tivo en conta a…