viernes. 19.04.2024

Lei de Montes

“O obxectivo é facer un monte máis produtivo e máis ordenado”, concluíu o presidente da Xunta.
Galicia

A futura Lei de montes veciñais

O Goberno galego someterá a consulta pública previa a futura Lei de montes veciñais en man común, co obxectivo de convertela nunha ferramenta útil contra o abandono do rural e a infrautilización do…