lunes. 20.05.2024

Un total de 25.149 persoas concorrerán ás oposicións convocadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Este dato refírese ás 2.354 prazas en 97 especialidades diferentes convocadas para os corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de artes plásticas e deseño, de profesores técnicos de formación profesional, e de inspectores de educación. O procedemento selectivo celebrarase en 2021.

O resto das prazas, para o acceso ao corpo de catedráticos – convocadas onte mesmo– consisten nun concurso de méritos e non levan consigo proba.

Por corpos e especialidades, o número de prazas convocadas e inscritos distribúese do seguinte xeito:

Corpo de mestres. Total: 747 prazas, 8 especialidades, 9.381 inscritos:
 

Código/especialidadeReserva persoa con discapacidade prazasReserva persoa con discapacidade inscritosLibre prazasLibre inscritos
31Educación Infantil10511403015
32Lingua Estranxeira: Inglés6979701
33Lingua Estranxeira: Francés5360187
34Educación Física4756665
35Música3442360
36Pedagoxía Terapéutica10161401303
37Audición e Linguaxe71087705
38Educación Primaria742912303
Total521426959239

Corpo de profesores de ensino secundario. Total: 1.041 prazas, 35 especialidades, 11.132 inscritos:

Código/especialidadeReserva persoas con discapacidade prazasReserva persoas con discapacidade prazas inscritosLibre prazasLibre inscritos
1Filosofía2623225
2Grego10523
3Latín2025112
4Lingua Castelá e Literatura31245722
5Xeografía e Historia421481094
6Matemáticas51392779
7Física e Química31342632
8Bioloxía e Xeoloxía21631788
9Debuxo32341580
10Francés2321211
11Inglés11219914
15Portugués00456
17Educación Física1919501
18Orientación Educativa31652492
19Tecnoloxía11711421
53Lingua Galega e Literatura31048539
61Economía11719310
101Administración de Empresas11019245
102Análise e Química Industrial14450
103Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal121167
105Formación e Orientación Laboral22826604
106Hostalaría e Turismo1314142
107Informática1417218
109Navegación e Instalacións Mariñas12634
110Organización e Xestión Comercial171099
111Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos15565
112Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica15691
113Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos14775
116Procesos na Industria Alimentaria145116
117Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos15887
118Procesos Sanitarios11415167
119Procesos e Medios de Comunicación138110
120Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel10516
122Procesos e Produtos en Artes Gráficas00324
123Procesos e Produtos en Madeira e Moble111285
TOTAL5528972610694

Corpo de profesores de ensino secundario. Acceso do subgrupo A2 ao Subgrupo A1

Código/especialidadeReserva persoas con discapacidade A2-A1 prazasReserva persoas con discapacidade A2-A1 inscritosA2-A1 prazasA2-A1 inscritos
1Filosofía1070
2Grego0020
3Latín1 8 
4Lingua Castelá e Literatura11153
5Xeografía e Historia11169
6Matemáticas20310
7Física e Química10142
8Bioloxía e Xeoloxía10102
9Debuxo10142
10Francés1061
11Inglés10611
17Educación Física10614
18Orientación Educativa111749
19Tecnoloxía0041
53Lingua Galega e Literatura10163
61Economía1160
101Administración de Empresas1061
102Análise e Química Industrial0022
103Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal0040
105Formación e Orientación Laboral1085
106Hostalaría e Turismo0050
107Informática1052
109Navegación e Instalacións Mariñas0023
110Organización e Xestión Comercial0040
111Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos0022
112Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica0036
113Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos00311
116Procesos na Industria Alimentaria0020
117Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos0033
118Procesos Sanitarios0051
119Procesos e Medios de Comunicación0035
120Procesos e Produtos de Téxtil, Confección e Pel0020
122Procesos e Produtos en Artes Gráficas0010
123Procesos e Produtos en Madeira e Moble0047
TOTAL184242145

Corpo de profesores técnicos de formación profesional. Total: 363 prazas, 24 especialidades, 2.816 inscritos:

Código/especialidadeReserva persoas con discapacidade prazasReserva persoas con discapacidade inscritosLibre prazasLibre inscritos
201Cociña e Pastelaría1517151
202Equipamentos Electrónicos122797
203Estética121368
204Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble131255
205Instalación e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos11935
206Instalacións Electrotécnicas13792
208Laboratorio14778
209Mantemento de Vehículos1819126
210Maquinas, Servizos e Produción00420
211Mecanizado e Mantemento de Máquinas12744
214Operacións e Equipamentos de Elaboracións de Produtos Alimentarios121175
216Operacións de Produción Agraria127139
217Patronaxe e Confección101243
218Peiteado12662
219Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico15773
220Procedementos Sanitarios e Asistenciais11119245
221Procesos Comerciais1411116
222Procesos de Xestión Administrativa21026303
223Produción de Artes Gráficas121338
225Servizos á Comunidade11025475
226Servizos de Restauración11978
227Sistemas e Aplicacións Informáticas2136133
228Soldadura101557
229Técnicas e Procedementos de Imaxe e Son1319130
TOTAL25833382733

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas. Total: 68 prazas, 4 especialidades, 263 inscritos:

Código/EspecialidadeReserva persoas con discapacidade prazasReserva persoas con discapacidade inscritosLibreLibre inscritos
1Alemán00660
11Inglés2322153
Total2328213
  

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas. Acceso do Subgrupo A1 ao A1

Código/especialidadeReserva persoas con discapacidade A1-A1 prazasReserva persoas con discapacidade A1-A1 inscritosA1-A1 prazasA1-A1 inscritos
8Francés1079
9Galego0057
11Inglés212330
Total313546

Corpo de profesores de Música e Artes Escénicas. Total: 85 prazas, 20 especialidades, 830 inscritos:

Código/especialidadeReserva persoas con discapacidade prazasReserva persoas con discapacidade inscritosLibre prazasLibre inscritos
401Acordeón00215
403Canto00338
404Clarinete00572
405Clave0028
406Contrabaixo00214
408Fagot00425
412Fundamentos de Composición1 554
413Gaita11425
414Guitarra00450
419Óboe00325
423Piano115125
424Saxofón10350
426Trombón00233
427Trompa00320
429Tuba00435
431Viola00439
434Violonchelo00345
436Danza Clásica11742
437Danza Contemporánea00322
460Linguaxe Musical111189
TOTAL6479826

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño. Total: 40 prazas, 6 especialidades, 563 inscritos:

Código/especialidadeReserva para persoas con discapacidade prazasReserva para persoas con discapacidade inscritosLibre prazasLibre inscritos
507Debuxo Artístico e Cor003130
509Deseño de Interiores127131
510Deseño de Moda00451
512Deseño Gráfico186102
515Fotografía00467
525Volume00466
Total21028547

Corpo de profesores de artes plásticas e deseño. Acceso do subgrupo A2 ao subgrupo A1

Código/EspecialidadeReserva persoas con discapacidade prazasReserva persoas con discapacidade inscritosA2-A1 prazasA2-A1 inscritos
507Debuxo Artístico e de Cor0011
509Deseño de Interiores0021
510Deseño de Moda0010
512Deseño Gráfico1021
515Fotografía0022
525Volume0011
Total1096
      

Corpo de inspectores de educación. Total: 10 prazas, 164 inscritos:

Código/especialidadeReserva persoas con discapacidade prazasReserva persoas con discapacidade inscritosLibre prazasLibre inscritos
1Inspección Educativa149160

Un total de 25.149 persoas concorrerán ás oposicións da Consellería de Educación