viernes. 12.07.2024

A Xunta de

Galicia abre mañá o prazo de solicitude para as catro liñas do programa Galicia

Emprega, tras a publicación hoxe das convocatorias no Diario Oficial de Galicia

(DOG). O obxectivo é favorecer a formación e a contratación de máis de 1100 mulleres,

parados de longa duración, mozos e mozas, e persoas discapacitadas ou en risco

de exclusión, para impulsar, deste xeito, o traballo nos colectivos con máis

dificultades para atopar un emprego.

Galicia

Emprega conta cun orzamento global de 10,5 millóns de euros -un 12% máis que na

convocatoria de 2019- para fomentar o traballo na Comunidade. Trátase de

favorecer os contratos asociados á posibilidade de mellorar a formación. Inclúe

catro liñas de axudas

-Emprega Muller, Emprega Persoas con Discapacidade ou en Risco de Exclusión

Social, Emprega Parados de Longa Duración e Emprega Xuventude-. Impúlsase,

deste xeito, a contratación dual en catro dos colectivos prioritarios da Xunta

á hora de acceder ao mercado laboral.

Por unha

banda, apóiase cun bono formación aos traballadores e traballadoras para que

poidan responder ás necesidades formativas do tecido empresarial e, por outra,

ofrécense incentivos á contratación ás empresas impulsando a contratación

indefinida ou inicial cunha duración mínima de 12 meses a xornada completa.

Con

respecto ao bono formación, nos catro programas incentívase con 2000 euros a

cualificación dos traballadores que son contratados de xeito inicial por 12

meses para que reciban unha formación mínima de 50 horas. Se o contrato é

indefinido, o bono increméntase ata os 4000 euros e a formación mínima terá que

acadar as 70 horas.

En canto

aos incentivos á contratación, as contías varían segundo o programa e poden alcanzar

os 16.000 euros. Ademais, aumentan nun 25%, segundo a liña, para aquelas

empresas de máis de 50 traballadores e traballadoras pertencentes a sectores

estratéxicos que teñan unha taxa de estabilidade nos seus cadros de persoal do

70%; no caso de que o centro de traballo estea situado nun concello rural; ou

se as persoas incorporadas son mulleres; maiores de 45 anos; ou emigrantes

retornados.

O programa Galicia Emprega favorecerá a formación e a contratación de máis de 1100...