viernes. 01.03.2024

 
A Delegación do Goberno en Galicia informa da concesión á Xunta de Galicia de 498.500 euros dos fondos procedentes do comisos de narcotráfico para programas relacionados coa prevención do consumo de drogas e atención a drogodependentes.

O Boletín Oficial do Estado vén de publicar o convenio asinado pola  Delegación do Goberno do Plan Nacional sobre Drogas (Ministerio de Sanidade) e a Xunta de Galicia en materia de drogodependencias e con cargo a este fondo.

MÁIS DUN MILLÓN DE EUROS ESTE ANOCon cargo aos orzamentos xerais e previa aprobación da  Conferencia Sectorial do Plan Nacional sobre Drogas e do Consello de Ministros. Con estas achegas  apóianse as actuacións relacionadas cos programas autonómicos   derivados   do  Plan  Nacional; programas de prevención de drogas e outras  adiccións; a achega de información ao Observatorio Español das Drogas e as Adiccións e os programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos con problemas xurídico-penais. Neste concepto a Xunta recibiu este ano 576.767,86 euros.

MÁIS DUN MILLÓN DE EUROS ESTE ANO

 Coa distribución de  créditos  do  Fondo de bens comisados  por tráfico ilícito  de drogas  e  outros  delitos  relacionados. Con estes fondos, que se reparten segundo criterios aprobados polo Consello de Miunistros,  fináncianse  programas propostos polas Comunidades Autónomas mediante a subscrición de senllos convenios de colaboración con cada unha delas. É o convenio publicado esta semana no BOE.

BENS COMISADOS

O Fondo de Bens Comisados, regulado pola Lei 17/2003, do 29 de maio, está integrado polos bens, efectos e instrumentos comisados por sentenza firme en procesos por narcotráfico e outros delitos relacionados.
O produto destes bens está destinado a intensificar as actuacións de prevención, investigación, persecución e represión estes delitos, prevención de  toxicomanías, asistencia e inserción social e laboral de drogodependentes e cooperación internacional na materia, sendo beneficiarios das cantidades integrantes do Fondo as Comunidades Autónomas, Corporacións Locais, Organizacións non gobernamentais ou entidades privadas sen ánimo de lucro, entre outros.

El Estado concede a Galicia preto de 500.000 euros procedentes do narcotráfico para a...