martes. 28.05.2024

O Concello de Tui

vai ampliar o prazo para solicitar as axudas da ARI, Área de Rehabilitación

Integral do Conxunto Histórico, que rematou inicialmente este martes, 19 de

maio. Tendo en conta a declaración do estado de alarma dende o Concello decidiuse

ampliar este prazo, un proceso que está agora en tramitación administrativa, co

obxectivo de que poida ser maior o número de persoas propietarias de inmobles nesta

zona da cidade as que se poidan beneficiar destas axudas.

Nuns días darase a coñecer o novo prazo para a presentación de solicitudes, pero mentres tanto as persoas interesadas poden ampliar información e realizar as súas consultar no correo [email protected] e os martes de 9 a 14 h no teléfono 986 60 362 5 ext 34. Tamén se pode ampliar a información e descargar os impresos de solicitude en www.tui.gal/gl/axudas-na-ari.

Esta axudas están

reguladas polo Plan Estatal de Vivenda a través do convenio asinado entre o

Ministerio de Fomento, a Xunta de Galicia e o Concello de Tui.

As actuacións subvencionables

son as de mellora da eficiencia enerxética e sostenibilidade das vivendas

unifamiliares e de tipoloxía residencial colectiva, incluídas as que se fagan

no interior das súas vivendas (mellora envolvente térmica, novas instalacións...).

Tamén se poden beneficiar das actuacións de conservación en xeral e de mellora

da seguridade de uso e da accesibilidade. (instalación de ascensor,

salvaescaleiras, ramplas, baños accesibles...). Tamén se poden beneficiar

destas achegas a execución de obras ou traballos de mantemento e intervención

nas vivendas unifamiliares e nos edificios, incluso no interior das vivendas,

instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns.

As axudas ARI do casco histórico van ampliar o prazo que rematou o 19