domingo. 16.06.2024

O Concello de Ponteareas aclara categoricamente que a actuación no cruceiro da Praza de Bugallal conta coa autorización de Patrimonio. O Goberno Local lembra que o proxecto de reforma da praza foi autorizado polo organismo da Xunta en outubro de 2019 e que, con carácter previo, se presentou especificamente o deseño da nova xardineira en cuxo interior se sitúa o cruceiro. A denuncia feita pública no día de hoxe refírese a que unha parte da base do elemento queda soterrada na zona axardinada. Porén, o deseño remitido a Patrimonio e autorizado por este, e agora feito público polo Concello, xa o contemplaba exactamente así.

Os proxectistas e a dirección de obra confirmaron ademais que esa xardineira está correctamente executada de acordo co proxecto e co deseño que foi autorizado pola Xunta de Galicia.

O Goberno Local lembrou que todos os grupos políticos teñen acceso ao expediente completo da obra e poden comprobar os permisos cos que conta, así como a definición técnica de calquera aspecto da obra. Por este motivo, o Goberno municipal pide rigor e que non se fagan denuncias sen fundamento, nas que se falta á verdade.

A actuación no cruceiro da Praza de Bugallal conta coa autorización de Patrimonio,...